می خواهم از جای شروع کنم .. درست از گام اول سال نو

حرفی تازه، واژه ای ساده ، چیزی که وصف حال این روزها باشد برای کسانی که حضورشان زندگی را برایم زنده کرد

شاد زی دوست من در سالی که هر لحظه اش را برایت شاد می خواهم...

پی نوشت :

امروز بی جهت میخواهم خوشحالی کنم.. خواهش میکنم جهت بهش ندید

/ 4 نظر / 13 بازدید
رها

چقدر خوبه که بی جهت خوشحالی به من هم یاد بده چون این روزها با هیچ چیز خوشحال نمی شوم

سارا آرامش

روز را از نو شروع کردیم روزگارت بخیر...

یک خاطره بگو حواسمو پرت کن