هرگز کسی چنین سخت به کشتن خویش بر نخاسته است

که من به زندگی نشسته ام...

                                                  " شاملو"

 

درد ها که شروع می شوند ..

زخم ها که سر باز می کنند ..

یادم می افتد . . .

هنوز زنده ام . . .

حس بودن . . .

و مردمانی که دستهایشان را به جای رها کردن در اسمان به زمین گره زده اند... 

و مردمانی که به جای درد و دلهای شبانه اشان با ماه، امروز با خاک سر به سر می گذارند..

و مردمانی که به جای تصویر خورشید در خانه هایشان، قابهای زیبا بر دیوار کوبیده اند بی هیچ تصویری...

و مردمانی که زخمهایشان را بر گردن سوسکهای شکم گنده چاه می اندازند..

و مردمانی که ...

تو بگو... بلند بگو ... بگذار این سکوت گوشهایم پاره شود...

هنوز زنده ام ؟!!

/ 67 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پری اتیش پاره

سلام وب باحالی داری به منم سر بزن[تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][ماچ][بغل]

پری اتیش پاره

[تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][شوخی][شوخی][شوخی][دست][دست][دست][ماچ][ماچ]

کتی

ممنون که بهم سرزدی...دیوانه شاملویم من...میایم میخوانمت...[گل]

یه عاشق

تنها دستهای تو که پیراهن دریده یوسف را در آبروی زلیخا کُرداده اند سمت خواب نوازش را می دانند سلام اپ هستم و مشتاق حضورت در سودای دلم که محملی ساخته ام پر سودا برای حضورت بیا به سویم!

شکوه

سلام خیلی زیبا بود مرسی سر زدی بازم بیااا!!!!

شمیم

به روزم با: وقتي آقاجون چشماشو بست...

شکوفه

بیا برات اختصاصی هادی جان آپ کردم که معنی دوست داشتن رو بفهمی ............[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

شکلات تلخ

دو تا مطلبی رو که وقت کردم بخونم خیلی قشنگ بود[بغل]