یه کِش اونقدری کِش میاد که بضاعتشه ،
بعدش از یه جائی به بعد دیگه نمیتونه ،
نه که نخواد ... نمیتـونه ...
در میره ، میخوره تو چش و چالتون ...!
این جریان خیلی از آدماست ها
آدمها را بیشتر از تحملشون تحت فشار قرار ندید ...

 

پی نوشت:

گاهی گذشت میکنم و گاهی گذر
کاش بدانی فرق این دو را ...

/ 0 نظر / 44 بازدید