آخرین بند از وصیتنامه ام

پس از مرگم تا یکسال هیچکس مزاحم نشود.. می خواهم بی هیچ مزاحمی فقط بخوابم...

پی نوشت :  . . . . .  (یادم باشه این قسمت رو هیچ وقت پر نکنم)

/ 23 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حمید تنها

سلام ... زیبا بود ... بعد یه سال به روزم ... منتظرم و این است سبک جدید زندگی ایده آل من !!!

حمید تنها

سلام... بعد یه سال به روزم ... منتظرم. و این است سبک جدید زندگی ایده ال من !!!

.

به نام صاحب شانس « با عشق هم چيزممکن است.» موقعي که اين نامه را دريافت مي کنيد کسي راکه دوست داريد ببوسيدومنتظريک معجزه باشيد. اين نامه براي خوش شانسي شمافرستاده شده است نسخه اصلي درکشورانگلستان مي باشد.اين نامه9باردردنياچرخيده است شانس براي شمافرستاده شده است ظرف مدت 4روزپس از دريافت اين نامه اخبارخوشي را دريافت خواهيدنمود به شرط آنکه شماهم به نوبه خود آن رابراي ديگران ارسال نماييد.اين شوخي نيست باارسال آن شما خوش شانسي خواهيد آورد پول نفرستيدکپي ها رابراي اشخاص بفرستيد که فکرميکنيدبه شانس احتياج دارند.اين نامه را نگه نداريد.اين نامه راظرف مدت 96ساعت ازدست شما خارج شود. يک افسر آر.آ.پي.هفتاد هزاردلاردريافت نمود.جرلبرن ده هزار دلار دريافت نمود ولي چون اين زنجيرراشکست آن را ازدست داد. درهمين حال درفيليپين جين ولنز به دليل اينکه اين نامه رابه جريان نينداخت6روزپس ازدريافت آن همسرش راازدست داداگرچه قبل از مرگ همسرش775هزاردلاردريافت نموده بود.حتماُ20 کپي بفرستيدو ببينيدکه ظرف مدت 4روزچه اتفاقي مي افتد. اين زنجيره از ونزوئلا شروع شدواين نامه ازبانرک آنتولي پيگيري وبه ميليونري در آمريکاي جنوبي نو

.

نوشته است. ازآنجاکه اين کپي بايد در سراسرجهان بگرددشمابايد20کپي تهيه نموده وبراي دوستان وهمکارانتان بفرستيدپس از چند روزشمايک سورپريزدريافت خواهيدنموداين يک حقيقت است حتي اگرشمايک شخص خرافاتي نباشي

الهام کاشونی

چرا اینطوری باخودتم خوب نیستی دوست خوبم. یه ذره بیشتر به خودت وقت بده مواظب خودتم باش [گل]

تمام طول شهریور به امید شادابی ات بودیم که نیامدی اول مهر را با دنیائی دیگر آغاز کن :)

رخساره

فک نمیکنم اون موقع اگه کسی هم بهمون سر بزنه مجبورمون کنن که به حرفاش گوش بدیم کسی مزاحمت نمیشه[چشمک] راستی من آپم

میرزاها

سلام زیبا بود. با شعری جدید به روزم و با نظری از شما متشکرم میرزاها