و اين منم بي آنكه بداني كجايم يا چگونه ام، پرواز و تنهايي. شب و خورشيد. من و آرزو. واژه ها چه غريب در من پرسه ميزنند بي آنكه بدانند من خود تنها يك گوشه از يك واژه ام نه چيزي بيشتر و نه شايد كمتر. من گمگشته ترين آرزو در خيال مبهم يك واژه ام. مرا فراموش كني يا نه، مرا شروع پنداري يا نه، مرا باور كني يا نه، من هستم. در خيال تو، در ميان همه خاطرات فراموش شده تو، در ميان همه آرزوهاي محال تو، در ميان خوابهاي دم صبح، در ميان همه جستجوهاي تو براي يافتن چيزي به نام هيچ، در ميان همه آنچه كه بايد و نبايد تو، من پرسه ميزنم. تنها با اميد اينكه روزي فقط احساسم كني نه بيابيم و نه ببينيم فقط باورم كني. ميداني يعني چه؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 32 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محدثه

سلام.نمی گویم می دانم شايد دانستنم با مال تو خيلی فاصله داشته باشد. اما ميان واژه هايت چيزهايی بود که بدانم و به آهی مرا تا خودم ببرد. پاينده باشی رفيق

سامه

همه تو رو به خاطر همينی که هستی دوس دارن نه بيشتر نه کمتر

من

چه جالب...منم گاهی دلم برای خودم تنگ می شود.

فرزانه

من هم دلم برای آن کودک خسته درونم تنگ ميشود.

نازنين

تنها بودنم را باور کنی... بارانی باشی.

نازی

بدو بيا که اپو رفتم تو کارش منتظرم خرابت ناناز پپسی نکنه ی وقت نيای

تنها

چگونه می شود به انسان گفت که او زنده نيست. او هيچ وقت زنده نبوده است... نوشته هات فوق العاده اند به کلبه من هم سر بزن خوشحال ميشم.

ميترا

سسللاامممم خوبين؟ وبلاگ جالبی دارین ممنون می شم بهم سر بزنین