راهى است میان ما،

نه تو مى آیى، نه من مى توانم بروم

این جاده براى نرسیدن است....

 

پی نوشت:

سکوت حرف های مرا  جاودانه خواهد کرد . . . 


/ 1 نظر / 62 بازدید
هرمزان

راه دوری نیست تو اما دور مانده ای