یادت می آید می گفتی نمی توانی تا آخر قصه بیایی؟  

قصه همان جا تمام شد. همان روز

منتظر شدم،

نیامدی دیر شد

قصه جدیدی بنویس

من مرد قصه تمام شده دیروزم!

مرد تمام شدهء قصه تمام شدهء دیروز!

 

/ 41 نظر / 20 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فصل خدا

و قرن هاست كه او عشق مي كارد و كينه درو مي كند چرا كه در چين و شيارهاي صورت مردش به جاي گذشت زمان جواني بربادرفته اش را مي بيند و در قدم هاي لرزان مردش، گام هاي شتابزده جواني براي رفتن و درد هاي منقطع قلب مرد سينه اي را به ياد مي آورد كه تهي از دل بوده و پيري مرد رفتن و فقط رفتن را در دل او زنده مي كند ... و اينها همه كينه است كه كاشته مي شود در قلب مالامال از درد ... و اين، رنج است

یاسی

چه ساده باور کردم تو را و چه ساده می بینم رفتنت را.هنوز کوچکتر از زمانه ام انقدر کوچک که باور ندارم روزی قلبم خالی از توست.چه ساده باور کردم اغاز قصه را و ای کاش ساده باور می کردم نبودت را.هنوز کوچکتر از تمام عشق های دنیایم انقدر کوچک که یاد نداشتم اغازش با کدامین رفتن شروع می شد.چه ساده باور کردم تو را .........اما کیست که ساده باور کند نفس های به شمارش افتاده ی مرا ؟و چه بزرگم من که بدانم پنجره دلم شکسته است و محتاطانه ترین دست برای گشودنش می خواهد.من بزرگم و انقدر کوچک که سراب نیز به ستوه امدست از رنجیدن های مکرر دل خواب رفته ام.دلم را خواب کردم و چشمانم به دنبال رد پایش رفت .چه شیرین است حس حس نکردن و معلق بودن.

ساز خدا

با مسافر اسمانی زمین به روزم......خوشحال می شم قلم رنجه کنید!

sosa

[گل] سلام...خوبی؟ خیلی قشنگ مینویسی. اسم وبت هم خیلی ناز. فدات

یاسی

منتظرمممممممم

آیدا

مصاحبه با آیدا شاملو: www.aida-ml.blogfa.com

نازی

•*. .•*..*•.ســــــلام .... .•*..*•. .•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*چطوري؟ .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•* .•*.من آپمممممممممم.•*..*•. .•*..*•. . .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*. اگه مايل بودي بيا ببين .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. . -´´´´#####´´´´´´####.•*..*•. .•*..*•. ´´########´´#######.•*..*•. .•*..*•. ´############´´´´###.•*..*•. .•*..*•.شاد باشي مهربون #############´´´´´###.•*..*•. .•*..*•. ###############´´###..•*..*•. .•*..*•. ############### ´###..•*..*•. .•*..*•.. ´##################.`.•*..*•. .•*..*•. ´´´###############..•*..*•. .•*..*•. آرزومند آرزوهــــاي قشنگت ´´´´´############.*.•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´#########.`.•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´´´######..•*..*•. .•*

یاسی

هنوز اون گاهی نرسیده؟

roya sam

کاش همه انسانها دانه های دلشان پیدا بود

رها

و مرد تمام شده ی قصه ی دیروزها ،از م تمام دوباره متولد میشود و قصه ی امروزها را برای کودکان فردایش رقم خواهد زد... من هم از حضور گرمتون ممنون...چشمهایتان قدم رنجه فرمودند...[گل][گل]