هرچـــــــندوقت یکبار خــــــــودت را ازخودت طلـــــــــب کن 
شــــــــــاید گــــــــــــم شده باشی..

 

پ.ن. اینجا را دوست دارم چون خلوت است و هیچ مزاحمی...هیچ سوالی..


/ 0 نظر / 26 بازدید