روزهای بود که پشت هر میزی می نشستم، کسانی بودند که حرفهایم را برایشان بگویم

حرفهایشان را بگویند

این روزها تمام کافه های را امتحان کردم،  هیچکس هیچ حرفی نداشت...

 

پی نوشت:

پشت هر میزی غوغای به پا بود

یکی برای آشتی

یکی برای آشنایی

یکی بی خیال از همه دنیا

یکی گذراندن وقت در کنار دوست

یکی مثل ما سه نفر به دنبال تجربه کافه تازه

یادش به خیر...

/ 1 نظر / 44 بازدید
زهرا

[گل]