واژه هایم را موریانه پوساند

دستهایم را زمانه

حالا حرفهایی دارم که در جمعشان حرف اضافه بزرگترین واژه هاست...

 

پی نوشت: آسمان این روزها چقدر با دلم هم رنگ شده.

/ 13 نظر / 20 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عباس شاکری

مردان به نشانه اعتراض شمشیر کشیدند و زنان فریاد در آن میان کسی سخن تو را نشنید بعد ار آن مردان گناهکار افسرده بودند و زنان پشیمان گریه می کردند باز کسی سخن تو را نشنید بیهوده زبان به موعظه نگشا اینان به راستی از گمراهانند

مزنا

دلهایمان را که می سوزاند. احساسمان را چه کسی از بین می برد. نمی دانم شاید همه و همه به دست زمانه است

الهام کاشونی

سلاممممممممممممممم چطورین؟ چی شده؟ تو هم مثل من شدی؟[ناراحت] برام دعا کنننننننننننننننننننننننننننننننن منو یادت نره ها

آرزو

هرازگاهی توقف فرصت خوبی است برای دیدن مسیر طی شده و نگریستن به راه پیش رو ،گاهی برای رسیدن بایست ایستاد. سلام... یه چیزی که همیشه دلمو میلرزونه خداحافظیه!!!! دلتنگی واسه همه هست بعضیها که حساسترن بیشتر بعضیها کمتر... واست آرزوی کامیابی دارم. در پناه حق[گل]

خورشید خانوم

اگه کاری رو خواستی انجام بدی و نتونستی که هیچ... ولی اگه می تونستی انجامش بدی و نخواستی... منتظر روزی باش که بخواهی و نتونی!!!!!!!!!!!!!!

خورشید خانوم

اگه کاری رو خواستی انجام بدی و نتونستی که هیچ... ولی اگه می تونستی انجامش بدی و نخواستی... منتظر روزی باش که بخواهی و نتونی!!!!!!!!!!!!!!

مروارید

بهتر است همان حرف اضافه ها گویای مطلبی باشند تا آن کلام خداحافظی که ازش حرف زدی... ما منتظریم تا آسمان دلت به رنگ خورشید تابان درآید و پرنور و روشن و امیدوار.[لبخند]

ساز خدا

زنی که مردم فکر می کردند خراب است..............به روزم