بی گمان وقتی از دوست پیامی میرسد

تا صبح میتوانی بیدار بنشینی

نوشته هایش را بخوانی

لحظه های دور را یاد کنی و ذره ذره نوش ...

آرام بگیری...جان بگیری برای روزهایی بعد..

پ.ن. : ممنونم دوست نازنینم

/ 0 نظر / 48 بازدید