بار ها گفته م

کاش میتوانستم حرفهایم در گوش دنیا " هـــــا "  کنم !

پی نوشت :

*- این روزها، هر روز سردم است. نمیدانم از ضعف جسمانی ست یا دلتنگی روزهای که بیهوده از دست رفت.  هر چه هست به این فصل ربطی نداره..

**-  ..... یاد دوستانی که روزی بودند و امروز به هر دلیلی نیستند بخیر ... هی تو.. با تو هستم

/ 3 نظر / 3 بازدید

رقص موهایت را، گرمای تنت را، سرمای دست‌هایت را، تپش قلبت را، لرزش صدایت را، تلخی لبخندت را، سرخی لبانت را، کرشمه‌ی نگاهت را، نه از لای کلمات عاشقانه‌ها، نامه‌ها، آن پشت‌تر، آن‌جا که صندوق‌خانه‌ی دل پنهان است، از آن‌جا می‌خوانم ...

هوار

دلتنگی به فصل ربطی نداره دلتنگی سرده