با کودکم

این بخت برگشته که درونم زندگی می کند

کودکی که بعد از اینهمه سال یاد نگرفت بی هیچ تفاوتی به مردم این خاک سلام کند

برای ادب کردنش هزار بار چای را با تفاله خوردم. افاقه نکرد

او بزرگ نمی شود. من اما هر روز بزرگتر می شوم

این کودک درون، که لگد پرانی میکند، دل دردهای من زیادتر می شود.. یا بقولی بیرونم درد می گیرد..

سرزنش نمیکنم کسی را

 این حاصل همخوابگی من با تمام کتابها و خیالاتی بود که سالها با آنها به رخت خواب می رفتم

پی نوشت :

راستی سلام

کفشهایم را در پست قبلی جا گذاشتم . زین پس پابرهنه و عریان می روم.. پس ببخش اگر این پست را با بی آبرویی هر چه تمام تر نوشتم

/ 51 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
T@NNAZ

♥♥♥[گل][قلب]€¨€¨€•’✿★•’✿★Dreamlovely✿★•’✿★•€¨€¨€[گل][قلب]♥♥♥ .¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•. .¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•. .¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*• ♥♥♥[گل][قلب]€¨€¨€•’✿★•’✿★Dreamlovely✿★•’✿★•€¨€¨€[گل][قلب]♥♥♥ .¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•. .¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•. .¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*• ♥♥♥[گل][قلب]€¨€¨€•’✿★•’✿★Dreamlovely✿★•’✿★•€¨€¨€[گل][قلب]♥♥♥ .¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•. .¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•. .¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*• ♥♥♥[گل][قلب]€¨€¨€•’✿★•’✿★Dreamlovely✿★•’✿★•€¨€¨€[گل][قلب]♥♥♥ .¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•. .¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*

T@NNAZ

♥♥♥[گل][قلب]€¨€¨€•’✿★•’✿★Dreamlovely✿★•’✿★•€¨€¨€[گل][قلب]♥♥♥ .¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•. .¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•. .¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*• ♥♥♥[گل][قلب]€¨€¨€•’✿★•’✿★Dreamlovely✿★•’✿★•€¨€¨€[گل][قلب]♥♥♥ .¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•. .¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•. .¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*• ♥♥♥[گل][قلب]€¨€¨€•’✿★•’✿★Dreamlovely✿★•’✿★•€¨€¨€[گل][قلب]♥♥♥ .¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•. .¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•. .¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*• ♥♥♥[گل][قلب]€¨€¨€•’✿★•’✿★Dreamlovely✿★•’✿★•€¨€¨€[گل][قلب]♥♥♥ .¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•. .¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*

خ

زن هنگامی که خدا زن را آفريد به من گفت: اين زن است. وقتي با او روبرو شدي، مراقب باش که ... اما هنوز خدا جمله اش را تمام نکرده بود که شیخ سخن او را قطع كرد و چنین گفت: بله وقتی با زن روبرو شدی مراقب باش که به او نگاه نكني. سرت را به زير افكن تا افسون افسانة گيسوانش نگردي و مفتون فتنة چشمانش نشوي كه از آنها شياطين ميبارند. گوشهايت را ببند تا طنين صداي سحر انگيزش را نشنوي كه مسحور شيطان ميشوي. از او حذر كن كه يار و همدم ابليس است. مبادا فريب او را بخوري كه خدا در آتش قهرت ميسوزاند و به چاه ویل سرنگونت ميکند مراقب باش.... و من بي آنكه بپرسم پس چرا خداوند زن را آفريد، گفتم: به چشم. شيخ انديشه ام را خواند و نهيبم زد كه: خلقت زن به قصد امتحان توبوده است و اين از لطف خداست در حق تو. پس شكر كن و هيچ مگو.... گفتم: به چشم. در چشم بر هم زدني هزاران سال گذشت و من هرگز زن را نديدم، به چشمانش ننگريستم، و آوايش را نشنيدم. چقدر دوست ميداشتم بر موجي كه مرا به سوي او ميخواند بنشينم، اما از خوف آتش قهر و چاه ويل باز ميگريختم. هزاران سال گذشت و من خسته و فرسوده از احساس نا

yasi

اه ناکودک خیال درون من .............که هیچ وقت کودکی نکرد.

اردلان

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$_________ __________$$ $$_____________________________$$ $$_________$$$$$$$$$$__________$$ $$___________$$$$$$____________$$ $$___________$$$$$$____________$$ $$___________$$$$$$____________$$ $$___________$$$$$$____________$$ $$___________$$$$$$____________$$ $$___________$$$$$$____________$$ $$___________$$$$$$____________$$ $$___________$$$$$$____________$$ $$___________$$$$$$____________$$ $$_________$$$$$$$$$$__________$$ $$_________ __________$$ $$_________________ ___________$$ $$______$$$$$_______$$$$$______$$ $$____$$$$$$$$$___$$$$$$$$$____$$ $$___$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$___$$ $$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$ $$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$ $$______$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$ $$________$$$$$$$$$$$$$________$$ $$__________$$$$$$$$$__________$$ $$___________$$$$$$$___________$$ $$____________$$$$$____________$$ $$_____________$$$_____________$$ $$______________$______________$$ $$_________ ____

اردلان

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$_________ __________$$ $$_____________________________$$ $$_________$$$$$$$$$$__________$$ $$___________$$$$$$____________$$ $$___________$$$$$$____________$$ $$___________$$$$$$____________$$ $$___________$$$$$$____________$$ $$___________$$$$$$____________$$ $$___________$$$$$$____________$$ $$___________$$$$$$____________$$ $$___________$$$$$$____________$$ $$___________$$$$$$____________$$ $$_________$$$$$$$$$$__________$$ $$_________ __________$$ $$_________________ ___________$$ $$______$$$$$_______$$$$$______$$ $$____$$$$$$$$$___$$$$$$$$$____$$ $$___$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$___$$ $$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$ $$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$ $$______$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$ $$________$$$$$$$$$$$$$________$$ $$__________$$$$$$$$$__________$$ $$___________$$$$$$$___________$$ $$____________$$$$$____________$$ $$_____________$$$_____________$$ $$______________$______________$$ $$_________ ____

اردلان

$$_____________________________$$ $$___$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$___$$ $$_____$$$$$_________$$$$$_____$$ $$_____$$$$$_________$$$$$_____$$ $$_____$$$$$_________$$$$$_____$$ $$_____$$$$$_________$$$$$_____$$ $$_____$$$$$_________$$$$$_____$$ $$_____$$$$$_________$$$$$_____$$ $$_____$$$$$_________$$$$$_____$$ $$_____$$$$$$_______$$$$$$_____$$ $$______$$$$$$_____$$$$$$______$$ $$________$$$$$$$$$$$$$________$$ $$__________$$$$$$$$$__________$$ $$_________ __________$$ $$_____________________________$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ کاش امتداد لحظه ها تکرار دوباره با تو بودن بود آپم دوست عزیزم...