پیام نوروز این است:

دوست داشته باشید و زندگی کنید

زمان همیشه از آن شما نیست.

پی نوشت :

برایت روزهای شادی آرزومندم.. روزهای بهاری.. عشق.. آرزوهای بزرگ

فرخنده بادت این بهار

/ 3 نظر / 22 بازدید
پاندانا

به منم سرمیزنی ؟ منتظرم . نظر یادت نره

رها

بهار برشما مبارک حیف که دیر متوجه میشیم که زمان همیشه از آن ما نیست