گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

بازگردی یا نه، من غبار روبی نخواهم کرد

بگذار ذرات هوا یاد تو در یادشان باشد.

باز گردی یا نه، برای من یک تکه یاد بیاور

ببین چقدر قانع ام..  و صبور

باز گردی یا نه، من نخواهم رفت

با تو یا بی تو..

باز گردی یا ... راستی

هیچکدام را باور نکن..

 اما باور کن

باز گردی یا نه..

 من باز نخواهم گشت .. هرگز

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٧ - هیادو