گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

چندی پیش گوسفندی را به بهانه ای کشتیم تا سر سلامتی باشد...

کمی آب به خوردش دادیم بدون آنکه بخواهد.. شاید هم فقط پوزه اش خیس شد.

دیگر به ما چه.. ما دین خود را ادا کردیم و تکلیف را از گردن خود برداشتیم.. مثل تمام دین هایی که ادا کردیم

برای سلامتی خودمان گوش تا گوش سرش را بریدیم ..

مثل تمام چیزهایی که برای سلامتی خودمان گوش تا گوش سرشان را می بریم

جگرش را همان روز خوردیم... و به ترتیب در روزها دیگر ..

تنها روحش باقی ماند که نتوانستیم..

می گویند عده ای از دانشمندان در پی کشف خوردن روح گوسفندان هستند..

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸٧ - هیادو