گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

یلدا با چادری از طرح ستاره می آید

با فرصتی به بزرگی تمام شب های سال تا ستاره هایمان را دریابیم

یلدا می آیدبا فرصتی بیشتر برای یافتن آرامش شب و هدیه آن به عزیزان

یلدا می آید تا یادمان باشد دستهای پدر بزرگ و زمزمه های فال حافظ

یلدا می آید تا یادمان باشد می توان یافت همه یادهای از یاد رفته را...

در جمع صمیمی خانواده می نشینم و برای تمام کسانی که نیازمند دعا هستند دعا می کنیم.

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱ دی ۱۳۸٧ - هیادو