گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

بر پیشانی خود بلند نوشتم:

 

            لطفا" در این مکان آشغال نریزید.

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٧ - هیادو