گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

کاش سایه ای داشتم سرکش

که تا راه را به خطا می رفتم

به دنبالم نمی آمد ...

 

پی نوشت: گفته بودم باقی را تو بخوان ...  سکوت کردی؟؟

پی نوشت بعد: دعایم کن ... شاید راهم را یافتم..

 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧ - هیادو