گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

عدم شناخت ما نسبت به هر چیز عدم قضاوت مارا نسبت به آن چیز ایجاد میکند

خـــواهــش میکنم یاد بگیریم تا در مورد چیزی اطلاع کافی نداریم ، درباره اش قضاوت نکنیم و یا اگر قضاوت کردیم اول حرفهامون تاکید کنیم ( فریاد بزنیم ) :

 به نظر من . . .

بعدش هم زیاد اصرا نکنیم ،  نمی میریم که !!

--------

يکی از حرف های دلم را اينجا جا ميذارم

اولین بار بود . . .

تابوت که برروی دوشم قرار گرفت ،

  تازه فهمیدم  معنای تمام شدن را

سرد بود و بی روح

بغضم را در همهمه مردم گم کردم

بر زمین که گذاشتم

دیگر بر شانه دیگری سوار نشد

تمام شد

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٤ تیر ۱۳۸٥ - هیادو