گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

 

 

روزی همه به پایان خواهیم رسید.

کسی را موریانه

کسی را غربت

کسی را خودش به پایان خواهد رساند.

و پایان هر کس مثل آغازش با دیگری هزار هزار راه فاصله است.

 

پی نوشت: یادت باشد بحثی از مردن نیست . فقط بحث پایان است .

پی نوشت بعد: تنها نفس کشیدن دلیل بودن نیست. همانطور که نفس نکشیدن دلیل نبودن

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧ - هیادو