گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

در تمام روزهای زندگی وقتی دنبال چیزی می گردی که بهش احتیاج داری، پیداش نمی کنی ...

 وقتی هم پیداش می کنی که دیگه خیلی دیره... اونقدر دیر، که دیگه به اون نیازی نداری...

می خواستم با نوشتن یه چیزهایی رو تموم کنم یه چیزهای رو شروع... اما نشد

هر بار که می نوشتم انگار روی سنگ حک می شدند

حالا من موندم و یک کتیبه که سالها ی سال من رو تکرار می کنه...

 

پ.ن. اومدم به رسم عادت آپ کنم . ارادت ما هم که همیشه هست...

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٧ - هیادو