گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

سلام روسپی

رمضان را تبریک می گویم ..

میدانم تن میفروشی برای لقمه ای نان ... و میدانم که هیچ کس به هیچ چیز تو فکر نمی کند مگر به کالایی که می خرد...هیچکس تحسینت نخواهد کرد بلکه لعن و نفرینت می کنند از کوچک و بزرگ.

دیروز زنی را دیدم که کلیه می فروخت برای عمل فرزندش. همگی او را تحسین می کردند...می گفتند ایثار می کند..فداکاری می کند مادر است دیگر و  و  و  ...

روسپی فرزند تو مریض نمی شود؟ مسکن داری؟ زندگی می کنی؟

و من متعجب که مگر تن فروشی برای آزادی، برای پرکردن شکم فرزندان، برای هزارکوفت و زهر مار دیگر ...

مگر تن فروشی گناه نیست؟

راستی روسپی دین فروشی گناه نیست؟ ذهن فروشی گناه نیست؟ قلم فروشی گناه نیست؟ مگر دیگر فروشی گناه نیست؟

روسپی در جای که من و تو زندگی می کنیم همه چیز را به چوب حراج گذاشته اند!  همه چیز را!!

و تنها اگر تو تن بفروشی گناه کرده ای  

روسپی دیدمت که غسل کرده بودی... وضو گرفته بودی نماز می خواندی  این ماه کار را تعطیل کرده بودی. نذر هم داشتی..

میدانم که ذهن فروشی، دیگر فروشی، قلم فروشی، و و و .. تعطیل نخواهد شد غسل  داده نخواهد شد، برایش دعایی خوانده نخواهد شد... می ترسم . . . می ترسم

روسپی دعایم کن.

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٧ - هیادو