گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

تلخ.... مثل نوبرانه ها

من سالهاست که فصل گیلاس فقط 2 گیلاس گوشواره می کنم..

گیلاس نمی خورم

سالهاست یاد می کنم از تو که همیشه گیلاس گوشواره میکردی و می گفتی: نوبرانه است...

گیلاسهای نوبرانه... هیچ وقت خوردن نداشت.

خاطره داشت...

بعد از تو این نوبرانه ها تلخ بود...

تلخ مثل خاطره ...

 

پ.ن.-

تقویم روی میز کار رو که به روز کردم ... ٨ ژوئن - ١٩ خرداد... یادم افتاد روز تولدم همین جاست...

برای سر زدن به دوستام بر می گردم ...امروز نه حوصله دارم و نه وقت

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٧ - هیادو