گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

به تنم بوی باران دادی ؟
یا بوی تنم را به باران  ؟
.
.
.
                  خدا           حافظ
                         رفیق

 


پ.ن: حرفی به من بزن
آیا کسی که مهربانی یک جسم زنده را به تو می بخشد
جز درک زنده بودن از تو چیزی می خواهد؟

حرفی بزن!!

آهای با توام

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٦ - هیادو