گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

شايد برای شما خيلی جالب نباشد ولی اين برای من يک تجربه فوق العاده بود

نام :  محمد

تحصیلات :  دانشجوی انصرافی مقطع فوق لیسانس

رشته :  موسیقی  

دارای یک فرزند طبق گفته خودش 6 سال پیش از همسرش جدا شده

قانون فرزند را به پدر می دهد. به خاطر عدم تعادل روحی پدر، بعد از مدتی فرزند به بهزیستی تحویل داده می شود.

وقتی وارد آپارتمان شدم  تعجب کردم . بعد از گذشت 5 ماه هیچ چیز سر جایش نبود. خانه به همه جا شبیه بود جز منزل مسکونی . به من تعارف می کند که روی صندلی مخصوص کامپیوتر بنشینم.  یک بسته بزرگ ترقه و وسایل دیگر که قابل تشخیص نیست را بر میدارد. می نشینم. می گوید:  ترقه ها را برای چهار شنبه سوری گرفته ام .  راه می رود و دنبال سیگارش می گردد. می گوید:  هر روز بیش از 10 بار سیگارم را گم می کنم . صدای بوق از خیابان شنیده می شود می گوید چاکر آقا.  گفتم با تو بود گفت : هر کسی که از اینجا رد شود و بوق بزند، برای من بوق زده ..... چیزی نمی گویم در میان همه این وسایل چندین پاکت خالی سیگار دیده می شود . هر کدام را که بر می دارد خالیست بعد از جستجو در حالی که با خودش چیزهای را زمزمه میکند. یک پاکت نیمه پر پیدا می کند سیگاری بر میدارد با فندکی که در دست دارد سیگار را روشن می کند  می گوید:  فندک را هیچ وقت از خودم جدا نمی کنم.... می گویم چرا؟ چیزی نمی گوید جور خاصی نگاه می کند. (کمی ترسیدم ولی به روی خودم نیاوردم)  پاکت نیمه پر را دوباره در میان پاکت های خالی می اندازد. میخندم  می گوید: چرا می خندی می گویم : دوباره برای پیدا کردنش باید وقت بگذاری می گوید: بالاخره باید یه جوری وقتم رو پر کنم . می گویم :  بنشین می گوید: من راحتم می گویم : خوب بگو! ! می گوید:  چی رو ؟ می گویم: چی شد که به اینجا رسیدی می نشیند حس می کنم سوالم آنقدر سنگین بود که تاب ایستادن ندارد. (خراب کردم) ادامه نمی دهم و منتظر جواب می مانم می گوید طولانیست می گویم می شنوم. خیلی خلاصه گفت : پدرم خیلی سال پیش فوت کرد  و ... و نیم ساعتی گذشت ...زنگ در آپارتمان به صدا در آمد گفتم منتظر کسی هستی خندید و گفت نه . همسایه ها به پلیس شکایت کردند می گویند من دیوانه ام .چند بار این کار را کرده اند ! در را که باز کردم  با دو پلیس مواجه شدم گفتند: آقای محمد.... صدای محمد از پشت سرم شنیده می شد.  با اون کاری نداشته باشید محمد... من هستم . یکی از پلیس ها و دو نفر سفید پوش وارد خانه شدند. محمد ترسیده بود با تعجب نگاه کرد و در مقابل آنها مقاومت کرد. جلو رفتم لباس را گرفتم و تنش کردم دستهایش را که می بستند باز مقاومت کرد...  همه بیرون آمدند و در را بستند. همسایه ها که به تماشا ایستاده بودند گفتند اگر بلای سرت می آورد چیکار می کردی؟ خندیدم و چیزی نگفتم... یکی از پلیس ها گفت لطفا برای پاره ای از توضیحات به کلانتری.... تشریف بیاورید. آنقدر محترمانه گفت که تصمیم گرفتم حتما بروم... محمد را که می بردند گفت یک دقیقه صبر کنید... برگشت مرا نگاه کرد و گفت خدا حافظ ...

۲۵/۱۰/۸۶

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۸٦ - هیادو