گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

این روزها به تنها چیزی که شبیه نبودم حرف زدم...

اینهمه شباهت بین من و آنچه که شبیه من نبود ! ! ! ! ! !

...

...

...

...

گاهی دلم از اینهمه بودن می گیرد. . .

به اولين نظر هم نگاه کنيد

 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢ دی ۱۳۸٦ - هیادو