گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

کودک درونم بر حسب عادت به من می خندد

من گریه می کنم

چه حس غریبی دارم امروز

میان این هیاهو

 

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٦ - هیادو