گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

اين بار سکوت نمی کنم

فرياد هم نمی زنم

بگذار زخم خودش دهان باز کند

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۱٥ تیر ۱۳۸٦ - هیادو