گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

منتظر می شوم روز تمام شود

منتظر می شوم همه بروند خانه هایشان

منتظر می شوم که فقط من باشم و تو باشی و یک آسمان ستاره     

. . .

حالا من ماندم و . . . یک آسمان ستاره

شاخه ای گل تقدیم میکنم به سنگ مزارت تا تو تنها کسی باشی که در این لحظه از دنیا گلی . . .

آغوش باز می کنم و تو را به سینه ام می فشارم

فقط این بار را به من ببخش بگذار تا می توانم ببارم . . .

 امشب به هوایت به هم ریخته ام

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٥ - هیادو