گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

۱- تو رو خدا به خودتون نگاه کنید به طرف مقابلتون نگاه کنید ، خوب نگاه کنید ! ! ! ، یه کمی فکر کنید یه کمی بیشتر مطالعه کنید ، اولش آشنا بشید ، کمتر حرف بزنید ، بیشتر گوش کنید ، زود تصمیم نگیرید ، بعد اگر دوست داشتید عاشق بشید .

یاد بگیریم که با قلب خودمون و دیگران بازی نکنیم .

 

2- هر وقت هر کسی بهت گفت دوستت داره

خجالت نکش ، قند تو دلت آب نشه ، رنگت نپره ، سرت رو بالا بگیر ، به چشمهاش نگاه کن یه کمی صبر کن ، هیچی نگو . یه لبخند بزن و بعد کافیه کمی منتظر بمونی    .   .   .    آخه فقط چشمهان که دروغ نمیگن

 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٥ - هیادو