گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

این بار نه به رسم عادت .

 در اینجا برای همه کسانی که دوستشان دارم می نویسم که آپ کردم.

.

.

.

ساعتها پیاده روی در پیاده رو خیابان, نمیدانم خستگی بود یا خاطرات سالیان از دست رفته؟ که چنین درد را به پاهایم بخشید!! حالا من سوغات پیاده رو های شهرمان را به ارمغان آورده ام .

 امروز بیش از چند روز است که در هر خیابانی پا میگذارم پایم را می کشم.

درد می کند!!!!

 

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢ دی ۱۳۸٥ - هیادو