گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

بعضـــی از سردرد هــــا نـــــــه با چایی خوب میشـــــــــه …
نــــــــه با ژلفن و نه حتی بــا خوابــــــــ ..!
بعضی از سردرد ها
خوب نمیشن...

 

پ.ن. میدانی! هنوز عادت نکردم...

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٥ - هیادو