گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

در درونم چیزی اتفاق افتاده بود، و بدترین چیزها همیشه در درون آدم اتفاق می‌افتد. اگر اتفاق در بیرون اتفاق بیافتد، مثل وقتی که اردنگی می‌خوریم، می‌شود زد به چاک. اما از درون غیر ممکن است. وقتی به این حالت دچار می‌شوم، می‌خواهم بروم بیرون و به هیچ کجا برنگردم...
.
رومن گاری - زندگی در پیش رو

 

 

پ.ن. 

کفاره"ی شراب خوری های بی حساب!
هشیار در میانه ی مستان نشستن است...

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٩ فروردین ۱۳٩٥ - هیادو