گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

فهموندن یه مطب درست به آدم احمق درست مثل اینکه

بخواهی روی چرتکه ویندوز نصب کنی...

این مطلب رو امروز به وضوح حس کردم...

پی نوشت : خیلیها  عادت کردن که برای راه رفتن از دستاشون به جای پاهاشون استفاده کنن. اون وقت چیزی که برای همه درست به نظر میرسه برای اونا بر عکس!!

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٦ - هیادو