گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

دارم سعی ميکنم چيزی بنويسم ولی انگار همه نوشته ها کم کم ...

کم کم...

کم کم...

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳۸٥ - هیادو