گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

آدمهایی هستند که خوبند
خوب بودن به خوردشان رفته
آمده اند که مهر بیاورند
نه جنسیتشان مهم است.نه عقایدشان.نه سنشان .نه تحصیلاتشان.
مهم این است که با دلشان راحتند
صاف و روراست می آیند توی زندگیت
یک توقف می کنند به پهنای یک عمرت و می روند..
و سالها هم که نبینی شان باز یکجوری انگار با تو مانده اند

پی نوشت:

فقط خواستم بگویم آمدنت به زندگیم اتفاق کمی نبود رفیق،


پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۱٦ بهمن ۱۳٩٤ - هیادو