گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

دیگر زمان زلف پریشان گذشته است
تاریخ مصرف دل انسان گذشته است

در عصر ما فجیع تر از طرح تیر و قلب
عکس گلوله ای ست که از نان گذشته است

در چشم من که "حــــــــال" ندارم بدون "فــــــــــال"
"آینده" نیز- از تو چه پنهان- "گذشته" است!

باور نمیکنم که جهان جای جام جم
از معبر تفاله ی فنجان گذشته است

دنیا جهنمی ست که در روز سرنوشت
تصویرش از مخیله ی شیطان گذشته است

غلامرضا طریقی

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٩ خرداد ۱۳٩٤ - هیادو