گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

دیر زمانی ملاک رفاقت ها مردانگی و معرفت بود...
امروز اما میزان رفاقت ها را باید در فحش ها جست...
به طوری که در یک رابطه دوستانه ....
هر چقدر شوخی ها و فحش ها رکیک تر باشند...
یعنی آن رابطه صمیمی تر است...

 

پ/ن-

ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮕﻪ ...
ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﺍﺳﻪ ﻧﯿﻮﻣﺪﻥ ﻣﻌﻠﻢ
ﺑﺮﺍﯼ ﻗﺮﺁﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﻭﻝ ﺻﺒﺢ ﻭ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﺳﺮﻭﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﻭﻝ ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺸﻖ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ آبی ﻭ ﻗﺮﻣﺰ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻌﻠﻢ
ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻪ ﻱ ﺩﻟﺨﻮﺷﻴﻬﺎﻱ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﻪ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ.

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٤ - هیادو