گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

هرچـــــــندوقت یکبار خــــــــودت را ازخودت طلـــــــــب کن 
شــــــــــاید گــــــــــــم شده باشی..

 

پ.ن. اینجا را دوست دارم چون خلوت است و هیچ مزاحمی...هیچ سوالی..


پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۳ - هیادو