گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

داشتم از درد به خود می پیچیدم
همسایه ها گفتند
چقدر قشنگ قر می دهی!
و سالهاست .............
رقاص پردرد خیابانهایم!

صادق هدایت
پ.ن. بار ها و بارها انسانهای را بر چوبه دار دیده ام
اما هر گز فرصت نداشتم از آنها بپرسم..
و البته هیچکدام حوصله دیدن من را...

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۳ - هیادو