گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

شنيدم كه بعضي از مرده ها رو موميايي مي كنند تا نپوسند

اونوقت هيچكس به فكر آدمهايي كه زنده زنده دارن مي پوسند نيست.

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٥ - هیادو