گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

گاهی گذشت میکنم و گاهی گذر..کاش بدانی فرق این دو را ...

 

پ.ن. مینویسم تا آلزایمر دیرتر سراغم را بگیرد

خوبم

 

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢٧ دی ۱۳٩۳ - هیادو