گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

سالهای کودکی

وقتی دردم می گرفت مادر می گفت بزرگ میشوی یادت میرود...

این روزها

تو میشنوی..

دیگران میبینند..

من درد را میکشم..

 

 

پ.ن.

همینجوری که به ذهنت برسه . . . . .

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢۸ آذر ۱۳٩۳ - هیادو