گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

سادگیم حریف هرزگی زمانه نمی شود

قبول..

باختم..

پی نوشت: بر روی سنگ قبر مرحوم خسرو شکیبایی نوشته

بر من ببخشایید

اگر کمی دیر

اگرچه کمی دور

(بر من ببخشایید ....)

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢ - هیادو