گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

بعضي ها اونقدر نگاه مي كنند تا تمام حرفهاشون رو بزنند.

بعدش اونقدر حرف ميزنند تا نگاهشون رو پس بگيرند.

 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٥ - هیادو