گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

تفنگ های پر برای شلیک به مغز های پر ساخته شده اند!

مغز های خالی برای پر کردن این تفنگ ها!  

پی نوشت :

هی فلانی

برای تو و خویش زبانی آرزو می‌کنم

که در صداقت خود ما را از خاموشی خویش بیرون کشد
و بگذارد از آن چیزها که در بندمان کشیده است
سخن بگوییم.

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱ - هیادو