گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

از هر کجا که بروم، از اینجا نمی روم

خواستی سراغم را بگیری همین حوالی پیغام بگذار

کمی دور، بسیار نزدیک می آیم..  خوشحال میشم

آلزایمر گرفته ام برای هر چیزی جز یافتن این حوالی

پس باش

بنویس

و برایم آواز بخوان

شایدکمکی باشی.. مرحمی و یادی که در هر حال ...

پی نوشت :

این روزها از چیزی که برایم بگویی تازگی دارد .

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱ - هیادو