گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

می خواهم از جای شروع کنم .. درست از گام اول سال نو

حرفی تازه، واژه ای ساده ، چیزی که وصف حال این روزها باشد برای کسانی که حضورشان زندگی را برایم زنده کرد

شاد زی دوست من در سالی که هر لحظه اش را برایت شاد می خواهم...

پی نوشت :

امروز بی جهت میخواهم خوشحالی کنم.. خواهش میکنم جهت بهش ندید

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٧ فروردین ۱۳٩۱ - هیادو