گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

چرا فكر كردم كه اون هم بايد لبخند بزنه...

 يه چيز ديگه... اگر لبخند ميزد چه جوري مي فهميدم.

 آخه اسكلت كه اين چيزها سرش نميشه

...

فكش رو كشيدم پايين و ول كردم تـــق صدا كرد.

گفتم چيه؟ دردت اومد؟

چيزي نگفت فقط لبخند زد.

 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳۸٥ - هیادو